عنوان : مبانی کاربرد پری بیوتیک ها در تغذیه

ابوالقاسم گلیان (نویسنده اصلی), مژگان مظهری (نویسنده اصلی), عبدالله اکبریان (نویسنده اصلی), مرتضی حسینی غفاری (نویسنده اصلی), بابک عارف نژاد(نویسنده اصلی) , مهرناز راد (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۰
چکیده:

اگرچه مصرف آنتی بیوتیکها در یک قرن گذشته نقش اعجاب انگیزی در نجات و سلامتی انسان، حیوانات و همچنین افزایش بهره وری حیوانات داشته است، اما با پیشرفت علم و بوجود آمدن ابزار و روشهای شناخت و سنجش زیست-مولکولها، اثرات سوء مصرف بی رویه (بویژه مصرف دهانی) آنها

کلمات کلیدی:
پری بیوتیک ها، دستگاه گوارش، سلامت انسان و حیوانات, پری بیوتیک ها, دستگاه گوارش, سلامت انسان و حیوانات