عنوان : قارچهای دارویی، خواص درمانی و کاربرد آن در پزشکی با تاکید بر درمان سرطان

مجید عزیزی ارانی (نویسنده اصلی), حمید پوریانفر(نویسنده اصلی) , فاطمه عروجعلیان(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۰
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

این کتاب در مورد شناسایی قارچهای مهم دارویی از نظر مواد موثره و خواص درمانی و همچنین تکنیکهای تولید آنها صحبت به میان آورده و نتایج تحقیقات صورت گرفته در مراکز مهم درمان سرطان در دنیا ارائه شده است

کلمات کلیدی:
قارچهای دارویی، سرطان، سیستم ایمنی, قارچهای دارویی, سرطان, سیستم ایمنی