عنوان : روشنگری

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۰
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
چکیده:

این کتاب برگردان فارسی الایضاح است ودر بردارنده مجموعه ای از مباحث کلامی ، تاریخی ، فقهی و نیز مناقب و مثالب

کلمات کلیدی:
روشنگری - فضل ابن شاذان نیشابوری - الایضاح, روشنگری - فضل ابن شاذان نیشابوری - الایضاح