عنوان : شناسایی و وجه تسمیه معابر ، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد

محمدرحیم رهنماء (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۰
ناشر: اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد -انت
چکیده:

نوشتار حاضر، پژوهشی پیرامون شناسایی اسامی، وجه تسمیه و مکان جغرافیایی محلات، معابر و جلوه‌های فرهنگی، مذهبی، تجاری و... در محدودة بافت قدیم شهر مشهد می‌باشد. اهمیت و ضرورت این پژوهش را می‌توان از چند زاویه مطرح کرد: اولاً بناهای مادی و فیزیکی در طول زمان

کلمات کلیدی:
مشهد ، بافت قدیم ، محلات ، معابر, مشهد , بافت قدیم , محلات , معابر