عنوان : گیاهان دارویی در تغذیه حیوانات - ترکیبات طبیعی برای بهبود و کارایی دستگاه گوارش

ابوالقاسم گلیان (نویسنده اصلی), عبدالله اکبریان (نویسنده اصلی), حسن صالح (نویسنده اصلی), فریدون ملتی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۰
چکیده:

طی دهه‌های اخیر، گیاهان دارویی بخاطر خصوصیات ویژه ‌شان به عنوان جایگزینی برای مواد محرک رشد آنتی‌بیوتیکی در تغذیه دام توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده‌اند. در سال¬هاى اخیر استفاده از آنتى¬بیوتیک‌ها در تغذیه دام، به دلیل ایجاد مقاومت باکتریایی م

کلمات کلیدی:
گیاهان دارویی، دستگاه گوارش، ایمنی، تغذیه، حیوانات, گیاهان دارویی, دستگاه گوارش, ایمنی, تغذیه, حیوانات