عنوان : انرژی زیستی برای محیط زیست پاک تر

مهدی خجسته پور (نویسنده اصلی), محمدحسین عباسپور فرد (نویسنده اصلی), محمدعلی ابراهیمی نیک (نویسنده اصلی), محمدحسین اق خانی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۰
چکیده:

این کتاب هدف از محیط‌زیست پاک تر را از نظر علم رو به رشد انرژی‌زیستی مورد توجه قرار می‌دهد. هر فصل به نظر می‌رسد در زمینه جنبه‌های مختلف انرژی است که به کمک و همکاری رالف سیمز، به نمایندگی از نیمکره جنوبی و توانایی بالقوه خود، و ناصر ال بسام فعال و منتقد

کلمات کلیدی:
انرژی، زیست توده، تجدید شونده, انرژی, زیست توده, تجدید شونده