عنوان : من یک معتاد را می شناسم: راهنمای عملی خانواده ها برای کمک به خود و به فرد معتاد

جواد صالحی فدردی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۰
ناشر: آستان قدس رضوی
چکیده:

راهنمای عملی خانواده ها برای کمک به خود و به فرد معتاد

کلمات کلیدی:
اعتیاد، خانواده، معتاد، درمان، پیشگیری، عود، بازگشت, اعتیاد, خانواده, معتاد, درمان, پیشگیری, عود, بازگشت