عنوان : اصول کاربردی پرورش گوساله؛ آغوز و تغذیه

عباسعلی ناصریان (نویسنده اصلی), علیرضا مقدم ماسوله(نویسنده اصلی) , محسن محمدی قیصر(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۰
ناشر: روان شناسی هنر
چکیده:

بدون شک پشتوانه هر واحد گاوداری شیری گوساله ها و تلیسه هایی هستند که با برنامه مدونی پرورش یافته باشند اما ...

کلمات کلیدی:
مدیریت، پرورش گوساله و تغذیه, مدیریت, پرورش گوساله و تغذیه