عنوان : ابزارها و ماشین آلات پرورش طیور

حیدر زرقی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۱
ناشر: شرکت جهاد تحقیقات و آموزش
چکیده:

از آنجا که منبع فارسی در زمینه آشنایی با تجهیزات پرورش طیور که بتواند به عنوان کتاب درسی مورد استفاده دانشجویان رشته پرورش طیور قرار گیرد در دسترس نبود. کتاب ابزارها و ماشین آلات پرورش طیور در راستای تدوین منابع درسی برای ارائه آموزش های علمی-کاربردی، بر اساس سرفصل های درس «ابزار ها و ماشین آلات پرورش طیور»، مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم- تحقیقات و فناوری برای برنامه آموزشی دوره کاردانی پیوسته علمی کاربردی رشته ی امور دامی، گرایش تکنولوژی پرورش طیور، به رشته تحریر درآمد و در سال 1381 چاپ اول آن منتشر شد.

کلمات کلیدی:
مرغداری، وسایل و تجهیزات, مرغداری, وسایل و تجهیزات