عنوان : جنایات علیه بشریت

سید مهدی سیدزاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
چکیده:

توضیح در خصوص جنایات علیه بشریت

کلمات کلیدی:
جنایات علیه بشریت, جنایات علیه بشریت