عنوان : حقوق کیفری بین‌المللی فرایند، نظریه‌ها و چشم‌اندازها‏

سید مهدی سیدزاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۰
ناشر: نشر میزان
چکیده:

جرایم بین‌المللی

کلمات کلیدی:
جرایم بین‌المللی, جرایم بین‌المللی