عنوان : اقتصاد مهندسی

محمدعلی پیرایش (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه امام رضا(ع)
چکیده:

کتاب حاضر ترجمه ی یکی از بهترین منابع اقتصاد مهندسی است. این کتاب می تواند به عنوان مرجع درس اقتصاد مهندسی مورد استفاده¬ی اساتید و دانشجویان قرار گیرد. از آن¬جا که تکنیک¬های اقتصاد مهندسی در تجزیه و تحلیل فرصت¬های سرمایه¬گذاری نقش دارند، آشنایی با مفاهیم و اصول اقتصاد مهندسی علاوه بر دانشجویان می¬تواند برای کلیه افرادی که به نوعی با فعالیت¬های اقتصادی سروکار دارند مفید باشد. این کتاب مشتمل بر 17 فصل است که در 4 سطح¬ تنظیم شده است. مطالب سطح یک بر روی مفاهیم اولیه و محاسبات پایه¬ای اقتصاد مهندسی تاکید دارد، فصل¬های این سطج پیش¬نیاز سایر فصل¬ها است. فصل¬های سطح دو تکنیک¬های متداول مقایسه¬ی گزینه¬ها را دربر دارد. ضمن توصیه به فراگیری کلیه فصل¬های این سطج، در ادامه¬ی کتاب عمدتا از مطالب فصل¬های 5 و 6 استفاده می¬شود. سه فصل سطح سه نشان می¬دهند که تکنیک-های سطح دوم چطور می¬توانند در ارزیابی نگهداری تجهیزات یا در ارزیابی گزینه¬های مستقل استفاده شوند. سطح چهار به آثار تورم و نقش مالیات در تجزیه و تحلیل اقتصادی و اثر آن در تصمیم¬گیری می¬پردازد. در ابتدای هر فصل هدف و سرفصل¬هایی که در آن فصل آموخته می¬شود آورده شده است. مفاهیم هر فصل به صورت مبسوط و با مثال¬های متعدد تشریح می¬گردد. یکی از ویژگی های ممتاز این کتاب استفاده از صفحه ی گسترده اکسل در حل مثال ها است. به طوریکه در اکثر مثال¬ها علاوه بر حل دستی، حل کامپیوتری آن نیز ارائه شده است. در انتهای مثال ها در صورت لزوم توضیحات تکمیلی در مورد پاسخ یا ارتباط مثال با سایر مطالب کتاب داده شده است. شروع هر مثال با رنگ خاکستری مشخص شده و انتهای پاسخ آن با کشیدن خط نشان داده شده است. در انتهای هر فصل، قبل از مسائل، جهت مرور مفاهیم فصل، خلاصه¬ای از فصل ارائه می¬گردد.

کلمات کلیدی:
اقتصاد مهندسی, اقتصاد مهندسی