عنوان : جهان نامتوازن: روابط بین الملل و چالش استیلاجویی امریکا

سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۲
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
چکیده:

این کتاب به چالش های پیش روی استیلاطلبی امریکا می پردازد

کلمات کلیدی:
ایالات متحده، موازنه قدرت، مشروعیت، سیاست جهانی، جهانی شدن, ایالات متحده, موازنه قدرت, مشروعیت, سیاست جهانی, جهانی شدن