عنوان : شالوده شناسی علم سیاست

سیدحسین اطهری (نویسنده اصلی), سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی), جعفر نقدی عشرت آباد(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۲
ناشر: سفیران اندیشه
چکیده:

در باره مبانی علم سیاست

کلمات کلیدی:
مانی علم سیاست،فرهنگ سیاسی،ملت،دولت،مشروعیت،افکارعمومی،, مانی علم سیاست, فرهنگ سیاسی, ملت, دولت, مشروعیت, افکارعمومی,