عنوان : آسیب‌شناسی ورزشی ارشد 1

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), عصمت دوستی(نویسنده اصلی) , حسین قادری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۱
ناشر: کیان قلم
چکیده:

ورزش - حوادث و آسیبها - راهنمای آموزشی (عالی) ورزش - حوادث و آسیبها - آزمونها و تمرینها (عالی) آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران

کلمات کلیدی:
آسیب‌شناسی ورزشی, آسیب‌شناسی ورزشی