عنوان : حرکات اصلاحی ارشد

(نویسنده اصلی), عصمت دوستی(نویسنده اصلی) , حسین فلاح آزادینی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۲
ناشر: انتشارات استاد
چکیده:

ناهنجاری اندامها - ورزش درمانی - راهنمای آموزشی (عالی) ناهنجاری اندامها - ورزش درمانی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)

کلمات کلیدی:
حرکات اصلاحی, حرکات اصلاحی