عنوان : راهنمای جامع تکنولوژی و فرآوری خوراک دام ، طیور و آبزیان

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), امیر عطار (نویسنده اصلی), علیرضا عباسی پور (نویسنده اصلی), عصمت بیات(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۲
ناشر: ترجمان خرد - تهران
چکیده:

تولیدات دام، طیور و آبزیان و فراورده‌های وابسته به آن در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است. سهم ایران در این خصوص نیز در خور توجه بوده است. تکنولوژی فرآوری خوراک هر چند سال‌ها است که در کشورهای توسعه یافته به بلوغ نسبی خود رسیده ولی در ایران این روند کند بوده است. صنعت فرآوری خوراک دام و طیور با تاسیس یک کارخانه در سال 1345 در تهران پا گرفت و پس از آن با رشد ضعیفی به کار خود ادامه داد. رشد کارخانجات در دهه هشتاد بسیار قابل توجه بوده و بسیاری از استان‌های کشور نیز وارد عرصه شده و سرمایه گذاری های غیر قابل انتظاری داشته اند. با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و تنوع تولیدات دام، طیور و آبزیان و همچنین فرآوری خوراک دام و طیور و آبزیان در استان‌های مختلف کشور، ایران بدون شک با چالش مهم تحول، به روزرسانی تکنولوژی و نوسازی در کلیه مراحل فرآیند تولید تا عرضه قرار گرفته است. این روند رو به جلو در اقتصاد کلان کشور اجتناب ناپذیر بوده و امید است که دست اندرکاران این صنعت در کشور بتوانند با این چالش، رویکرد منطقی داشته و سربلند از آن بیرون آیند. کتاب حاضر تحت عنوان

کلمات کلیدی:
تکنولوژی خوراک، فرآوری، دام، طیور، آبزیان, تکنولوژی خوراک, فرآوری, دام, طیور, آبزیان