عنوان : دایرة المعارف علوم جنایی ( مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی) کتاب دوم

سید مهدی سیدزاده (نویسنده اصلی), علی حسین نجفی ابرند آبادی(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۲
ناشر: میزان
چکیده:

در این کتاب یک مقاله از اینجانب سید مهدی سیدزاده ثانی با عنوان بررسی جرم شناختی جرایم تقلیدی به چاپ رسیده است.

کلمات کلیدی:
مجموعه مقالات علوم جنایی، حقوق کیفری, مجموعه مقالات علوم جنایی, حقوق کیفری