عنوان : کاربرد GIS در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی

علی اکبر عنابستانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۳
ناشر: پرهام نقش
چکیده:

نگارنده در تنظیم مطالب این کتاب سعی نموده است با توجه به منابع اندکی که در داخل کشور در زمینه‌ی کاربرد GIS در برنامه‌ریزی روستایی وجود داشته است حتی‌الامکان از منابع خارجی استفاده بیشتری به عمل آورد. از سوی دیگر برای گویاتر نمودن مطالب ارائه‌ی مثال‌های کاربردی یکی از رسالت‌های پیش‌روی ما در این کتاب خواهد بود. بنابراین کتاب حاضر می‌تواند بسیاری از انتظارات دانشجویان رشته‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و حتی سایر رشته‌ها را در مقاطع مختلف تحصیلی از کارشناسی تا دکتری برآورده نماید و در کنار آن پژوهشگران، محققین، مشاوران و افرادی که با سازمان‌های برنامه‌ریزی روستایی در سطح کشور همکاری دارند، نیز به فراخور زمینه‌ی کاری خواهند توانست نیازهای خود را تا حدودی مرتفع نمایند. نسخه‌ی فعلی کتاب مشتمل بر هفت فصل است که در فصل اول به مفاهیم پایه‌ی GIS و قابلیت‌های آن با رویکرد برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی پرداخته می‌شود. فصل دوم به بررسی زمینه‌های تئوریک کاربرد GIS در برنامه‌ریزی روستایی در سه سطح ملّی، منطقه‌ای و محلی می‌پردازد. در فصل سوم استفاده از فناوری GIS در گردآوری داده‌های مکانی روستایی و ناحیه‌ای با دو فرمت بُرداری و رستری و تشکیل بانک‌های اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم کتاب به کاربرد عملی GIS در مطالعات سامان‌دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی در ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پرداخته‌ می‌شود. در فصل پنجم به کاربردهای عینی GIS در فرایند تهیه‌ی مطالعات طرح‌های هادی روستایی در کشور اشاره دارد. در فصل ششم به کاربرد تحلیل شبکه (Network Analyst) در مطالعات ناحیه‌ای و روستایی می‌پردازد و فصل هفتم نحوه‌ی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در بحث نمایش سه‌بعدی فضا در محیط روستایی را مورد بررسی قرار داده است.

کلمات کلیدی:
عمران روستایی؛ نظامهای اطلاعات جغرافیایی؛ عمران منطقه‌ای, عمران روستایی؛ نظامهای اطلاعات جغرافیایی؛ عمران منطقه‌ای