عنوان : جلوه های تقوا داستانهایی از زندگانی امامان شیعه (ع)

محمدحسن حائری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۶
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی
چکیده:

جلوه های تقوا داستانهایی از زندگانی امامان شیعه (ع) و چهارده معصوم و حضرت زهرا (س)

کلمات کلیدی:
امامان شیعه - چهارده معصوم - حضرت علی (ع) - حضرت زهرا (س), امامان شیعه - چهارده معصوم - حضرت علی (ع) - حضرت زهرا (س)