عنوان : مبدا و معاد در اندیشه اسلامی

فهیمه شریعتی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۳
ناشر: ضریح آفتاب
چکیده:

بررسی ایمان در مغرب زمین نشان دهنده عوامل تخریب کننده اعتقاداتست که می تواند برای مسلمانان راهگشا باشد. بررسی اثبات ذات اسما و صفات و لایه های درونی آن و عوالم گوناگون شامل برزخ و قیامت اصول محوری اعتقادی مسلمانانست که در این اثر به آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:
خدا مبدا معاد اسلام, خدا مبدا معاد اسلام