عنوان : نظام حکومتی واداری دراسلام

عباسعلی سلطانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: سوم
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۷۹
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی رضوی
چکیده:

نظام حکومتی واداری دراسلام

کلمات کلیدی:
نظام حکومتی واداری دراسلام, نظام حکومتی واداری دراسلام