عنوان : تاریخ الخلفاء الجزء الاول

علی اسدی اصل (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۳
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

تاریخ الخلفاء

کلمات کلیدی:
تاریخ الخلفاء, تاریخ الخلفاء