عنوان : تفسیر موضوعی نهج البلاغه

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۳
ناشر: ترجمان خرد
چکیده:

تفسیر موضوعی نهج البلاغه و آشنایی با شخصیت حضرت علی (ع)

کلمات کلیدی:
نهج البلاغه - امام علی (ع) - شیعه, نهج البلاغه - امام علی (ع) - شیعه