عنوان : حکمت علمی در نهج البلاغه

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۰
ناشر: ضریح آفتاب
چکیده:

بررسی حکمت علمی در نهج البلاغه

کلمات کلیدی:
حکمت - نهج البلاغه -علم - امام علی (ع), حکمت - نهج البلاغه -علم - امام علی (ع)