عنوان : ماشینها و تجهیزات مورد استفاده در فضای سبز، آشنایی، اصول کار و کاربرد

نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۴
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

مدیریت فضای سبز، حرفه و دانش بسیار گسترده‎ای شامل طراحی، احداث و نگهداری فضاهای داخلی و خارجی به منظور حفظ و توسعه پایدار پوشش گیاهی و بهبود زیست محیطی شهرهاست. موفقیت و پیشرفت این حرفه و دانش در گرو اعمال تصمیمات مدیریتی صحیح در هر یک از این مراحل است. این تصمیمات می‎‌تواند مدیریت منابع نظیر آب، خاک، گیاه و حتی زمان، نیروی کار و منابع مالی را نیز در برگیرد. هدف از مکانیزه کردن فضای سبز، استفاده از ماشین‎های مناسب در مدیریت آن است که باعث ساده‎تر کردن عملیات کاری مشکل و انجام کار بیشتر در زمان کمتر نسبت به استفاده از نیروی انسانی بدون تجهیزات است. مکانیزه کردن در بسیاری از موارد به خصوص در زمانهایی که منابع محدود است و یا سطح مدیریتی فضای سبز گسترده است، بسیار کارآمد و مقرون‎به‎صرفه است. برای انجام عملیات مورد نیاز در مدیریت فضای سبز، ماشین‎های بسیار متنوعی استفاده می‎شود ولی ماشین‎های اصلی مورد استفاده عبارتند از: • ماشین‎های چمن‎زن • ماشین‎های حاشیه زن • ماشین‎های هواده چمن • ماشین‎های برش و نصب چمن‎های قطعه ای • ماشین‎های بذرپاش و کودپاش • سمپاش‎ ها • ماشین‎های برگ‎روب و برگ‎جمع‎کن • شمشادزن‎ها و ماشین‎های هرس • اره موتوری و برقی

کلمات کلیدی:
ماشین، ادوات، فضای سبز، مدیریت مکانیزه, ماشین, ادوات, فضای سبز, مدیریت مکانیزه