عنوان : نظریه روابط بین الملل: پیشینه و چشم انداز

سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی), سعید شکوهی(نویسنده اصلی) , عبدالعلی قوام(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۳
ناشر: قومس
چکیده:

مقالات این کتاب از میان 1700 مقاله مشهور انتخاب شده که اغلب آنها در دوره های تحصیلات تکمیلی تدریس می گردد. کتاب حاضر از سه بخش و نوزده فصل انتخاب شده است.

کلمات کلیدی:
نظریه های روابط بین الملل، جریان اصلی، جریان انتقادی، جریان غیرغربی, نظریه های روابط بین الملل, جریان اصلی, جریان انتقادی, جریان غیرغربی