عنوان : دستگاه گوارش دام و طیور، سیستمی پویا در چالش های تغذیه ای و فیزیولوژیکی

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), نیما خدام باشی امامی (نویسنده اصلی), احمد حسن آبادی (ویراستار علمی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۴
چکیده:

در حال حاضر صنعت دام و طیور به بلوغ نسبی مناسبی رسیده و در کشاورزی پویا جایگاه مناسبی را کسب کرده است. پیشرفت در مبارزه با بیماری های عفونی و تاثیر گذار در تولید، از مصرف آنتی بیوتیک ها که در حال حاضر بسیار محدود شده است فراتر رفته و اکنون تولیدات دام و طیور شامل شیر و گوشت و تخم مرغ بدون بقایای دارویی و آنتی بیوتیکی و تولیدات ارگانیکی این فرآورده‌ها از جایگاه مناسبی در کشورهای پیشرفته برخوردار گشته و در کشورهای در حال توسعه در حال گسترش است. دست یابی به توانایی های های بالقوّه دام و طیور نیازمند شناخت کامل از سیستم های مختلف حیوان و بخصوص دستگاه گوارش است. دستگاه گوارش به عنوان سیستمی پیچیده در پاسخ به ورودی های متنوع، بسیار پویا و دینامیک عمل کرده و با قدرت پردازش بالایی تلاش در رسیدن به توانایی های بالای خود را مدیریت می کند. بدون در نظر گرفتن این ورودی ها، پردازش مدیریت شده برای حیوان میسّر نبوده و حیوان قادر نخواهد بود توانایی های بالقوّه خود را در جهت اهداف بهینه تولید کنندگان محقّق نماید. شناخت این ورودی ها در کنار درک کامل و صحیحی از دستگاه گوارش حیوان، تولید کنندگان دام و طیور را قادر خواهد ساخت بر اساس نوع ورودی به سیستم، تولید و مشکلات آتی را شناسایی و پیش بینی کرده و تولید خود را بهینه و تضمین کنند. در تدوین و گردآوری این کتاب 12 فصل مستقل آورده شده است که با معرّفی دستگاه گوارش آغاز و با تشریح عوامل محدود کننده در آن ادامه می یابد. فصول بعد این کتاب تعامل دستگاه گوارش را با ورودی های متنوّعی چون ترکیبات زیست فعّال خوراک، مخمّرها، آنزیم ها، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک‌ها، اسیدیفایرها، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی نشان داده و چگونگی پویایی آن را توضیح می دهد. با درک صحیح از این کتاب، کارشناسان تغذیه قادر خواهند بود محیط دستگاه گوارش دام و طیور را به نحوی تغییر دهند که دستگاه گوارش با توانایی و پویایی بالایی به کار خود ادامه داده، تولید بهینه هدف تضمین شده و فرآورده های سالم و بی خطری در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. در خاتمه از همکاران ارجمند آقایان دکتر احمد حسن آبادی، حجت قربان پور و امیراسفندیار محرابی که به ترتیب در ویراستاری علمی، ادبی و صفحه‌آرایی این کتاب ما را یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

کلمات کلیدی:
دستگاه گوارش، سیستمی پویا، چالش، دام، طیور, دستگاه گوارش, سیستمی پویا, چالش, دام, طیور