عنوان : عملکرد دستگاه گوارش طیور در سلامت و بیماری

احمد حسن آبادی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۴
چکیده:

این کتاب در هفت بخش بر اساس مجموعه مقالات ارائه شده در بیست و هشتمین گردهمایی اتحادیه جهانی علوم طیور به رشته تحریر در آمده است. بخش اول که شامل فصول اول و دوم کتاب می‌باشد، به بررسی محرک‌های رشد آنتی بیوتیکی، کوکسیدیوستات‌ها و آنزیم ها می‌پردازد. تاریخچه محرک‌های رشد آنتی‌بیوتیکی پیشرفت یک گروه تولیدی، قانون‌گذاری بعدی در مورد آن، فعّالیّت گروه‌های فشار و سپس انحلال آن گروه تولیدی و در نهایت جایگزین‌های احتمالی آنتی‌بیوتیک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش دوم که شامل فصول سوم الی پنجم می‌باشد، به نمو اوّلیه روده کوچک، تغذیه زودهنگام جوجه‌ها بلافاصله پس از تفریخ، سازگاری در ساختار و عملکرد غشای مخاطی دستگاه گوارش و فرآیند جذب برخی از مواد مغذی در انتهای دستگاه گوارش می‌پردازد. بخش سوم که شامل فصول ششم الی نهم است، به فلور و ایمنی دستگاه گوارش اختصاص دارد. در چهار فصل بعدی، اثرات تغذیه بر دستگاه گوارش مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش پنجم شامل فصول 15 الی 17 است. در این بخش، بیماری شناسی دستگاه گوارش با تأکید بر ویروس‌ها، باکتری‌ها و انگل‍‌‌ها بررسی شده است. ایمنی شناسی و کنترل عوامل بیماری‌زا در فصول 18 الی 21 مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت بخش پایانی که شامل دو فصل 22 و 23 می‌باشد، به پایش بیماری‌های مشترک انسان و دام و همچنین تأثیر اختلالات دستگاه گوارش و بیماری‌های آن بر درآمد اقتصادی مرغدار اختصاص دارد.

کلمات کلیدی:
دستگاه گوارش، طیور، سلامت، بیماری, دستگاه گوارش, طیور, سلامت, بیماری