عنوان : آناتومی شنا

فاطمه علیرضائی نقندر (نویسنده اصلی), حیدر صادقی(نویسنده اصلی) , سپیده لطیفی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۲
ناشر: حتمی
چکیده:

خلاصه

کلمات کلیدی:
آناتومی شنا، شنای پروانه،کرال سینه،قورباغه و پشت., آناتومی شنا, شنای پروانه, کرال سینه, قورباغه و پشت.