عنوان : فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی آمریکا APA

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۱
ناشر: ارس
چکیده:

فرهنگ انجمن روانشناسی امریکاAPA بالغ بر 25 هزار مدخل(واژه واصطلاح تخصصی) را شامل می شود.بخش قابل توجهی از مدخل های این فرهنگ به حوزه های فیزیک،شیمی،آمار،زیست شناسی،داروشناسی،مددکاری و حقوق اختصاص یافته است،که رابطه بلافصلی با روانشناسی علمی و نوین دارند.

کلمات کلیدی:
روانشناسی،واژه نامه, روانشناسی, واژه نامه