عنوان : تاریخ سیاسی هخامنشیان ( از مجموعه تاریخ جامع ایران)

محمدتقی ایمان پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۳
ناشر: دایره المعارف بزگ اسلامی
چکیده:

تاریخ سیاسی هخامنشیان بخشی از کتاب جامع ایران است که به سبک تاریخ ایران کمبریج و در بیست جلد و توسط مشهورتزین متخصصان تاریخ ایران از داخل و خارج ایران نگاشته است. تاریخ سیاسی هخامنشیان که بیش از 370 صفحه می باشد که بخشی از آن در جلد اول و بخش از آن در جلد دوم این مجموعه چاپ شده است و به تاریخ سیاسی هخامنشیان از مهاجرت به ایران و تشکیل امپراطوری هخامنشیان توسط کورش بزرگ تا پایان امپراطوری پارسیان می پردازدطولانی ترین بخش

کلمات کلیدی:
هخامنشیان، کورش، داریوش، پاسارگاد، تخت جمشید، یونان،, هخامنشیان, کورش, داریوش, پاسارگاد, تخت جمشید, یونان,