عنوان : درآمدی بر عرفان عملی در اسلام

سیدحسین سیدموسوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
ناشر: نشر معارف
چکیده:

مباحث کتاب مروری کوتاه بر عمده‌ترین مسائل مطرح در عرفان عملی است؛ مسائلی همچون منشأ و هدف عرفان، راه‌های مختلف سیر و سلوک عرفانی، رابطه دین و عرفان، تزکیه و تهذیب نفس، مقامات و حالات عرفانی.

کلمات کلیدی:
عرفان عملی ، مقامات ، احوال, عرفان عملی , مقامات , احوال