عنوان : سناریو نگاری در مطالعات شهری ومنطقه ای (فاهیم ، روشها و تجارب)

محمدرحیم رهنماء (نویسنده اصلی), ایوب معروفی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۴
ناشر: مرکز پزوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد
چکیده:

برنامه­ریزی مبتنی بر سناریو گامی برای برنامه­ریزی راهبردی است، راهبرد اصلی برای بهبود بخش مرکزی شهر بوکان بدین شرح است که متغییرهای اصلی مانند اشتغال، موسسات مالی و اعتباری، کاربری­های تجاری به صورت هوشمندانه در سه مرکز شهر مکان­یابی شوند و سیستم حمل و نقل شهری در محور اصلی شهر به عنوان پیوند دهنده این سه تا مرکز نقش فعالی را بازی کند. و میزان دسترسی به خدمات و مراکز اداری و اشتغال از طریق وجود یک شبکه حمل و نقل کارآ به حداکثر خود برسد و این از طریق ایجاد یک هماهنگی بین کاربری اراضی و حمل و نقل شهری میسر خواهد بود. به همین دلیل برای شهر بوکان سناریو سوم (شبکه معابر کارآمد و توزیع مناسب متغییرها) به عنوان راهبردی متناسب برای بخش مرکزی شهر بوکان اتخاذ می­شود. جهت ارزیابی این سناریو از ابزار تحلیل شبکه(Network analysis) در نرم افزار GIS کمک گرفته شد

کلمات کلیدی:
سناریو نگاری ، برنامه ریزی شهری ومنطقه ای ، مطالعات شهری, سناریو نگاری , برنامه ریزی شهری ومنطقه ای , مطالعات شهری