عنوان : ترجمه منظوم اربعین حدیث در منقبت امام علی (ع)

زهرا اختیاری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تقریرو تحشیه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۳
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
چکیده:

عبداللطیف بیرجندی چهل حدیث را که پیامبر گرامی اسلام در شأن و منقبت حضرت علی(ع) فرمودند، در سال 917 ه‍ . جمع‌آوری، تدوین و ترجمة منظوم کرده است. چاپ اول این کتاب در سال 1389 منتشر شد و به لطف خداوند در کمتر از یک سال نایاب گردید. بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، که در زمینة ارتقاء فرهنگ اسلامی در جهان اسلام، سهم بزرگی بر دوش می‌کشد، مجوز چاپ دوم این کتاب را در سال 1390 گرفت. از امتیازات چاپ دوم کتاب علاوه بر رفع برخی اغلاط چاپ اول، یافتن مآخذ کهن دیگری برای برخی احادیث آن است. نیز افزودن ابیاتی از برخی آثار شاعرانی که به این احادیث اشاره و تلمیح داشتهاند. همچنین گنجاندن شرح حال و آثار عبداللطیف بیرجندی در مقدمة چاپ جدید کتاب است.

کلمات کلیدی:
اربعین حدیث، علی از زبان پیامبر، عبداللطیف بیرجندی، مقدمه و تحقیق، حدیث شیعی., اربعین حدیث, علی از زبان پیامبر, عبداللطیف بیرجندی, مقدمه و تحقیق, حدیث شیعی.