عنوان : متابولیسم مکمل های ورزشی در بانوان

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), عاطفه کتابدار (نویسنده اصلی), حمیدرضا زاهدی کلاته جعفرآباد (نویسنده اصلی), بهمن جباری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات علوم ورزشی حتمی
چکیده:

مطالب جدید و مفید در رابطه با متابولیسم مکمل های ورزشی بانوان که برای اولین بار در ایران به چاپ رسیده

کلمات کلیدی:
متابولیسم،مکمل های ورزشی،بانوان, متابولیسم, مکمل های ورزشی, بانوان