عنوان : جامعه شناسی از چه معضلی رنج می برد

احمدرضا اصغرپور ماسوله (نویسنده اصلی), عبدالحسین کلانتری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
ناشر: ترجمان
چکیده:

اگرچه این کتاب منتقد وضعیت فعلی جامعه‌شناسی است، اما نباید گواهی بر دلسردی ما از این رشته تلقی شود. نویسندگانی که مقالات‌شان در این کتاب آمده، صادقانه به رشته‌ی جامعه‌شناسی علاقه دارند و این به علت تعهد قوی آن‌ها به رشته‌ای است که بعضی از ما عمیقا از ‌آن‌چه به عنوان نقایص فعلی در این رشته می‌بینیم، نگران هستیم. انتقاد از برخی جنبه‌های روشی که اخیرا جامعه‌شناسی آن را پیشه کرده است، به این معنی نیست که ما قدردان کارهای خوبی نیستیم که اکنون بسیاری از جامعه‌شناسان انجام می‌دهند، یا این که این رشته را عاری از بینشی عظیم برای افزایش درک خودمان از رفتار بشر می‌دانیم. در این کتاب انتقادات را به شکلی سازنده و با این امید ارائه کرده‌ایم که تا حدودی در غلبه بر بخشی از مشکلات امروزین این رشته سودمند باشند.

کلمات کلیدی:
جامعه شناسی، مسایل اجتماعی، علم, جامعه شناسی, مسایل اجتماعی, علم