عنوان : تحلیل مسائل مکانیک شکست و خستگی توسط نرم افزار FRANC2D/L

محمود شریعتی (نویسنده اصلی), مسعود مهدی زاده رخی(نویسنده اصلی) , علی دادرسی(نویسنده اصلی) , حامد قارونی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده:

هدف از انتشار این کتاب، ارائه ی مطالب کلی در رابطه با علم مکانیک شکست و آشنائی با مفاهیم اساسی آن و استفاده از این مفاهیم در تحلیل سازه های صفحه ای ترکدار و مسائل دو بعدی محیط های پیوسته به کمک نرم افزار FRANC2D/L می باشد. بیشتر فصل ها با یک مثال ساده همراه شده اند که در آن موضوعات هر فصل به کار گرفته شده است، تا شرح مفصل مباحث با استفاده از مثال و هماهنگی منطقی بین آنها برای خواننده به صورت ساده و روان و در عین حال کاربردی ارائه شود. مباحث این کتاب می تواند برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی و به طور اخصّ دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته ی مکانیک به کار رود. این کتاب شامل مقدمه-ای بر علم مکانیک شکست، معرفی نرم افزار FRANC2D و آشنایی با قابلیت های آن، معرفی CASCA به عنوان نرم افزاری برای مش بندی اولیه ی سازه ها و قطعات، آشنایی با نرم افزار FRANC2DL به همراه مثال هایی متنوع و کاربردی در زمینه ی مکانیک شکست با ستفاده از نرم افزار های FRANC2D/L می باشد.

کلمات کلیدی:
مکانیک شکست، خستگی، رشد ترک، طراحی سازه ها, مکانیک شکست, خستگی, رشد ترک, طراحی سازه ها