عنوان : فیزیولوژی بسکتبال در بانوان

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), عاطفه کتابدار (نویسنده اصلی), بهاره کتابدار (نویسنده اصلی), محسن ده باشی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات سخن گستر
چکیده:

این کتاب به بررسی سیستم های تولید انرژی و شیوه ای آموزش تکنیک ها و روشهای بدنسازی پرداخته و الگوهای مختلف تمرینات بسکتبال بانوان را مطرح نموده است.

کلمات کلیدی:
فیزیولوژی،بسکتبال،بانوان, فیزیولوژی, بسکتبال, بانوان