عنوان : تغذیه ورزشی

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), علی سالاری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۵
ناشر: انتشارات سخن گستر
چکیده:

این کناب آخرین دستاوردهای علمی علوم غذایی و تغیه ورزشکاران را انواع متد های غذایی و ورزش های مربوط به آن را به نگارش در آورده است که علاوه بر دانشجویان تربیت بدنی سایر ورزشکارن نیز می توانند از آن بهره مند شوند

کلمات کلیدی:
تغذیه-ورزش, تغذیه-ورزش