عنوان : کاربرد نزم افزارهای آینده پژوهی در مطالعات شهری

محمدرحیم رهنماء (نویسنده اصلی), سید مصطفی حسینی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۵
ناشر: مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد
چکیده:

استفاده از روش‌های آینده‌پژوهی در مطالعات شهری سابقه‌ای چندانی ندارد، و می‌توان گفت تاکنون مطالعاتی که پیرامون آینده‌پژوهی در مسائل شهری انجام شده، به پیروی از همان الگوها و روش‌های سنتی برنامه‌ریزی و تأکید بر ساخت چند سناریوی برای آینده با در نظر گرفتن این امر که آینده ادامه گذشته و حال است، صورت گرفته است. از این رو با توجه به ضرورت کاربرد اصولی و جدی مباحث آینده‌پژوهی در مطالعات شهری و کلیه مسائل مربوط به شهر، لازم شد، در راستای گسترش مباحث جدید علمی و اعتلای میهن اسلامی‌، به بررسی و تشریح مباحث اولیه آینده‌پژوهی و آموزش نرم‌افزارهای رایج آینده‌پژوهی پرداخته شود ، تا از این طریق صاحب‌نظران، پژوهشگران، علاقه‌مندان و دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، برنامه‌ریزی شهری، جغرافیا، برنامه‌ریزی روستایی، طراحی شهری و شهرسازی و سایر رشته‌های علمی بتوانند ضمن آشنایی با مباحث و نرم افزارهای آینده‌پژوهی با نحوه کار، نرم افزارهای این حوزه آشنا شده و به این باور برسند که از طریق توجه به آینده می‌توان آینده را به‌گونه‌ای هوشمندانه و تاحدی دلخواه برای دست‌یابی به شهری پایدار متناسب با الگوی ایرانی – اسلامی در جهت اعتلای میهن اسلامی‌مان ایجاد کرد. بر این اساس در پی انتشار کتاب سناریونگاری در مطالعات شهری و منطقه ای (مفاهیم، روشها و تجارب) توسط مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1394، ضروری شد تا این حوزه مطالعاتی نوآورانه را با تدوین اثر پیش رو با عنوان کاربرد نرم افزارهای آینده پژوهی در مطالعات شهری تکمیل شود . فصل اول این کتاب به ارائه مطالب کلی پیرامون مباحث آینده‌پژوهی، در فصل دوم به تشریح روش سناریونگاری و نرم‌افزار سناریو وایزارد و چگونگی کار با آن، در فصل سوم به تشریح روش میک مک و نرم افزار میک مک و نحوه کار با آن و در فصل چهارم به تشریح روش اسمیک و نرم افزار اسمیک و طریقه کار با آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:
سناریو نگاری ، آینده پژوهی ، مطالعات شهری ، نرم افزار ، کاربرد, سناریو نگاری , آینده پژوهی , مطالعات شهری , نرم افزار , کاربرد