عنوان : بایسته های پرورش گاو شیری

عباسعلی ناصریان (نویسنده اصلی), رضا کریمی(نویسنده اصلی) , میترا مزینانی (نویسنده اصلی), امیر مختارپور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۵
ناشر: جهاد دانشگاهی
چکیده:

بایسته های پرورش گاو شیری

کلمات کلیدی:
گاو شیری, گاو شیری