عنوان : بررسی مسائل اجتماعی ایران

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۷۰
ناشر: ک‍ت‍اب‌ ام‍روز
چکیده:

موضوع کتاب، بررسی برخی از مسائل اجتماعی ایران شامل غیبت، فقر نسبی،تعارض ارزش ها، تاخیر سن ازدواج است و شاید اولین کتاب در این زمینه در ایران باشد.

کلمات کلیدی:
مسائل اجتماعی، ایران، جامعه شناسی غیبت، فقر نسبی،تعارض ارزش ها، تاخیر سن ازدواج, مسائل اجتماعی, ایران, جامعه شناسی غیبت, فقر نسبی, تعارض ارزش ها, تاخیر سن ازدواج