عنوان : گفتمان مهدویت مقاله‌های گفتمان هشتم

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۸۶
ناشر: موسسه پزوهشی انتظار نور وابسته به دفتر تبلیغات اسل
چکیده:

گفتمان مهدویت

کلمات کلیدی:
انتظار، امام زمان، تحولات اجتماعی, انتظار, امام زمان, تحولات اجتماعی