عنوان : مقدمه ای کاربردی بر پرورش و تکثیر قزل آلای رنگین کمان

امید صفری (نویسنده اصلی), سعید خواجوی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۶
ناشر: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب
چکیده:

در این کتاب بحث های مدیریت آبزی پروری پرورش و تکثیر ماهی قزل آلا مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
ماهی قزل آلا، پرورش، تکثیر، مهندسی آبزی پروری, ماهی قزل آلا, پرورش, تکثیر, مهندسی آبزی پروری