عنوان : مختصر حقوق مدنی(مشتمل بر نکات آزمونهای وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد)

محمد عابدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۶
ناشر: انتشارات مجد
چکیده:

با تدریس چندین دوره حقوق مدنی در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در ‏دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاههای آزاد اسلامی، واحد مشهد و نیشابور و نیز برای متقاضیان ‏کارشناسی ارشد و وکالت در موسسه دادستان خراسان، یادداشتهایی تهیه شده که نامنظم و تایپ ‏نشده بود. این نوشته‌ها با توجه به آزمونهای حقوق مدنی وکالت، ارشد و قضاوت و لحاظ کردن ‏نظرات مشهور فقها و استادان معتبر حقوق مدنی و به ویژه کتاب شهیر قانون مدنی در نظم ‏حقوقی کنونی شادروان استاد دکتر ناصر کاتوزیان فراهم شده بود. با اصرار و تشویق دانشجویان بر ‏آن شدم نوشته‌های دستنویس دانشجویان را مورد بازنگری و اصلاح عمده قرار دهم و در قالب ‏جزوه ی جدید در اختیار آنها بگذارم. متاسفانه این جزوه با کیفیت پایین و قیمت بالا و بدون اجازه ‏از نویسنده در کتابفروشی‌های حقوقی و انتشارات دانشگاهها فروخته می‌شد. بنابراین، بر آن شدم ‏با بازنگری و تکمیل مجدد متن، آن را به شکل کتاب منتشر کنم تا متقاضیان انبوه تحصیلات ‏تکمیلی و وکالت و قضاوت به منبع مختصر و معتبری دسترسی داشته باشند. هر چند این تقریرات ‏و نوشته‌ها مباحث تحلیلی حقوق مدنی و در معنای دقیق کلمه تالیف نیست و بیشتر ناقل نظرات ‏مشهور فقها و استادان برجسته حقوق و مختصر یک دوره حقوق مدنی است و سعی شده هدف ‏اصلی، یعنی پاسخگویی به نیاز داوطلبان کنکور، دنبال شود؛ لیکن استنباط‌های شخصی در آن ‏چندان است که بدان اصالت می‌بخشد.‏

کلمات کلیدی:
حقوق مدنی-قراردادها-اشخاص-اموال, حقوق مدنی-قراردادها-اشخاص-اموال