عنوان : پرورش علمی و عملی اردک

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), علی گیلانی(نویسنده اصلی) , دامون غفرانی طبری (نویسنده اصلی), علی دانشمند (نویسنده اصلی), سعید سیفی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۹
ناشر: انتشارات دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
چکیده:

این کتاب هم به عنوان راهنمای کاربردی برای دست اندرکاران و مشاوران پرورش اردک در سطح تجاری و یا خانگی بوده و هم منبع درسی برای دانشجویان کارشناسی و بالاتر می باشد. این نوشتار، مجموعه پژوهش های انجام شده و تجربیات به دست آمده در اقلیم ها و شرایط اقتصادی مختلف را بین سال های 1975 تا 2005 تشریح می کند. به گزینی ژنتیکی و نوآوری فنی به طور شگفت انگیزی سبب بهبود عملکرد اردک طی 30 سال گذشته شده است، اما مفاهیم پایه تغییر زیادی نداشته اند. علم همان گونه است که پیشتر بوده، اگرچه عملکرد به تدریج تغییر می کند.

کلمات کلیدی:
اردک، پرورش علمی، پرورش عملی، اصلاح نژاد, اردک, پرورش علمی, پرورش عملی, اصلاح نژاد