عنوان : امر به معروف و نهی از منکر در کلام بزرگان

محمدرضا جواهری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۶
ناشر: خیرالبریه
چکیده:

در این کتاب نظرات علمای برجسته ی قم و مشهد پیرامون امر به معروف ونهی از منکر ارائه شده است

کلمات کلیدی:
امر به معروف و نهی از منکر، مراجع تقلید،قم ،مشهد, امر به معروف و نهی از منکر, مراجع تقلید, قم , مشهد