عنوان : راهنمای پلی اتیلن (جلد اول)

غلامحسین ظهوری (نویسنده اصلی), سعید احمدجو(نویسنده اصلی) , محمد مهدی مرتضوی(نویسنده اصلی) , رضا راشدی(نویسنده اصلی) , سامان دماوندی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۵
ناشر: جهاد دانشگاهی
چکیده:

---

کلمات کلیدی:
پلیمر، پلی اتیلن, پلیمر, پلی اتیلن