عنوان : اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره)

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۶
ناشر: مشهد- ارسلان
چکیده:

اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره)

کلمات کلیدی:
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه درباره سیاست و حکومت, خمینی, روح الله, رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران, دیدگاه درباره سیاست و حکومت